Tilmeld dig  Jeg er interesseret i følgende:

  Åbent hus

  Fremvisning

  Privatlivs- og Cookiepolitik

  Persondatapolitik

  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove. I denne privatlivspolitik vil vi blandt andet forklare, hvilke typer data som vi behandler, til hvilke formål og hvilke rettigheder du har.

  1.   Dataansvarlig

  Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

  BC Skovbrynet Residential ApS
  CVR-nummer 38703609
  Kristen Bernikows Gade 4, 1.
  1105 København K
  Telefon +45 7210 9000

  samt

  ST Skovbrynet Student ApS
  CVR-nummer 38684159
  Kristen Bernikows Gade 4, 1.
  1105 København K
  Telefon +45 7210 9000

  2.   Beskrivelse af behandlingen

  Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Vi indsamler, opbevarer og håndterer dine personoplysninger i samarbejde med nødvendige samarbejdspartnere og tredjepartsleverandører, som beskrevet nedenfor og i overensstemmelse med gældende lovgivning inden for behandling af persondata.

  Formål – Kontakt

  Administration af din frivillige interesse i mere information omkring lejeboligerne på Skovbrynet i Lyngby ved at udfylde formularen på hjemmesiden “Tilmeld dig” og afkrydsning af ønske om fremvisning og/eller deltagelse ved åbent hus arrangement. Oplysningerne behandles for at sikre, at interesserede i en given bolig, kan komme i betragtning hertil samt blive informeret herom, når yderligere lejemateriale foreligger vedrørende den ønskede bolig inklusiv infomation omkring relevante initiativer i forbindelse med lejeboligerne på Skovbrynet i Lyngby såsom åbent hus arrangement og fremvisning.

  Kategorier af personoplysninger

  Navn*, adresse*, email-adresse*, telefonnummer*, åbent hus*, fremvisning*, Ja, kontakt mig gerne vedr. åbent hus eller fremvisning af boligerne på Skovbrynet i Lyngby*.

  Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

  · Direkte fra dig

  Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

  · Artikel 6.1.f

  (nødvendig for forfølgelsen af legitim interesse: Vores interesse i at sende dig information om boliger, som du har vist interesse i)

  · Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller forud for indgåelse af en kontrakt)

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  · Leverandører, herunder mæglere, IT-leverandører, support, administratorer og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

  Oplysninger slettes/anonymiseres 3 år efter lejeforholdets ophør, medmindre vi har saglige grunde til at opbevare oplysningerne i et længere tidsrum, eksempelvis ved en igangværende tvist.

  Formål – Ansøgning om lejebolig

  Administration og kontakt vedrørende ansøgning om bolig samt indgåelse af lejekontrakt og administration af lejeforholdet med dig.

  Kategorier af personoplysninger

  Navn, adresse*, email-adresse*, adress*, telefonnummer*, alder*, checkbokse*, besked/kommentar*.

  Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

  · Direkte fra dig

  Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

  · Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller forud for indgåelse af en kontrakt)

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  · Leverandører, herunder mæglere, IT-leverandører, support, administratorer og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

  · Koncernselskaber

  · Offentlige myndigheder

  · Potentielle købere og deres rådgivere i forbindelse med salg af lejligheder eller vores selskab(er)

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

  · Oplysninger slettes/anonymiseres 10 år efter lejeforholdets ophør eller sagens afslutning, medmindre vi har saglige grunde til at opbevare oplysningerne i et længere tidsrum, eksempelvis ved en igangværende tvist.

  Formål – Markedsføring

  Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af invitation til “åbent hus”-arrangementer og fremvisning på stedet.

  Kategorier af personoplysninger

  Navn*, adresse*, email-adresse*, telefonnummer*, oplysninger om lejebolig*.

  Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

  · Direkte fra dig

  Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

  · Artikel 6.1.a (samtykke til markedsføring)

  · Artikel 6.1.f

  (nødvendig for forfølgelsen af legitim interesse: Vores interesse i at behandle dine oplysninger i til markedsføringsformål)

  Vi kan dele dine personoplysninger med:

  · Leverandører, herunder mæglere, IT-leverandører, support, administratorer og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

  · Koncernselskaber

  · Offentlige myndigheder

  · Potentielle købere og deres rådgivere i forbindelse med salg af lejligheder eller vores selskab(er)

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

  · Vi gemmer som udgangspunkt dine oplysninger i 4 måneder efter arrangementets afholdelse.

  Derudover indsamles personoplysninger ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik nedenfor.

  3.   Overførsler til lande udenfor EU/EØS

  Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA.

  Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag: EU-U.S. Privacy Shield.

  4.   Pligtmæssig information

  Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, er vi ikke i stand til at levere det, som du har anmodet om, fx invitere dig til “åbnet hus”-arrangementer og administrere og indgå lejekontrakt.

  5.   Dine rettigheder

  Du har følgende rettigheder:

  Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

  Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.

  Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

  Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakt os på mail: anja@basecampstudent.com.

  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

  COOKIEPOLITIK

  Vi ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og andre besøgende bruger denne hjemmeside (“Hjemmesiden”). Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.

  1 .   Behandling af personoplysninger ved brug af cookies

  Vores brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik ovenfor, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

  2.   Samtykke

  Ved at bruge Hjemmesiden, giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i din webbrowser. Flere oplysninger om, hvordan du kan blokere og slette cookies forefindes lige nedenfor under afsnit 8.

  3.   Hvad er cookies?

  Cookies er små tekstfiler, som Hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet “cookies” betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet “cookies” omfatter også oplysninger om IP- og MAC-adresse og andre oplysninger om dit device.

  Cookies kan både blive brugt af os og af tredjeparter.

  Der findes grundlæggende to typer cookies, “midlertidige” og “permanente”. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden.

  Du kan læse i skemaet nedenfor, hvilke cookies der bruges og til hvilke formål.

  4.   Hvordan undgår og sletter du cookies?

  Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

  5.   Hvilke cookies bruges og til hvilke formål?

  Nedenfor kan du se, hvilke cookies Hjemmesiden bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr:

  Navn på cookiesMidlertidige = M

  Permanente = P

  Formål Ansvarlig (dataejer) Hvor længe opbevares cookien?

  P

  _ga

  Registrerer et unikt id som bliver brugt til at generere statistisk data Google 2 år
  P

  _gat

  Bruges af Google Analytics til at  registrerer forespørgelse til websitet Google 1 dag
  P

  _gid

  Registrerer et unikt id som bliver brugt til at generere statistisk data Google 1 dag
  M

  collect

  Anvendes til at sende data til google analytics vedr brug af devices og adfærd

  Google

  Pr. session

  Senest opdateret den 27. maj 2019